Центри дистанційної освіти на базі ВНЗ України

1. Дистанційна освіта в ХАІ

2. Дистанційна освіта в Україні - проект студентів КНУ ім. Тараса Шевченка

3. Дистанційна освіта в Університеті "Україна"

4. Дистанційне навчання у ЗНТУ

5. Дистанційне навчання в МАУП

6. Дистанційна форма навчання Київського університету права НАН України

7. Інститут заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету

8. Інститут заочної та дистанційної освіти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

9. Київська бізнес школа (Дистанційне навчання Київського Інституту Інвестиційного Менеджменту (КІІМ))

10. Лабораторія Віртуального Дистанційного навчання (Харківський національний університет радіоелектроніки)

11. Лабораторія дистанційної освіти і тестування Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

12. Лабораторія проектування та впровадження нових форм дистанційного навчання (ХАІ)

13. Міжнародний інститут менеджменту ЛІНК (дистанційна освіта)

14. Освітній портал ГУ ЗІДМУ

15. Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ "ХПІ"

16. Сумський державний університет (дистанційне навчання)

17. Український центр дистанційної освіти (УЦДО) НТУУ КПІ

18. Херсонський віртуальний університет

19. Хмельницький нацiональний унiверситет - факультет дистанцiйного навчання

20. Центральний Інститут післядипломної педагогічної освіти

21. Центр впровадження систем електронного навчання Київського університету ім. Т. Шевченка

22. Центр дистанційної освіти Вінницького національного технічного університету

23. Центр Дистанційної Освіти Донецького національного університету

24. Центр дистанційної освіти Київського національного університету ім. Т. Шевченка

25. Центр дистанційної освіти НУХТ

26. Центр дистанційного навчання Дніпропетровського університету економіки та права

27. Центр дистанційного навчання ЗакДУ

28. Центр дистанційного навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

29. Центр дистанційного навчання Навчальної Мережі Глобального Розвитку Світового банку (Національної академії державного управління при Президентові України)

30. Центр дистанційної освіти НТУ "ХПІ"

31. Школа бізнесу Відкритого університету Великобританії